legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Zakaz ruchu w obu kierunkach

  • SFB-1

Teraz już od:

85.89 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu motorowerów

  • SFB-10

Teraz już od:

85.89 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu wózków rowerowych

  • SFB-11

Teraz już od:

85.89 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu wózków ręcznych

  • SFB-12

Teraz już od:

85.89 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi.

  • SFB-13

Teraz już od:

85.89 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi

  • SFB-13a

Teraz już od:

85.89 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę

  • SFB-14

Teraz już od:

85.89 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m

  • SFB-15

Teraz już od:

85.89 zł

do koszyka

Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m

  • SFB-16

Teraz już od:

85.89 zł

do koszyka