Znaki BHP

Dlaczego malowanie pasów jest tak ważne?

Kto powinien skorzystać z usługi, jaką jest malowanie pasów?

Malowanie pasów to oferta stworzona praktycznie dla każdego. W końcu każda firma, osiedle, czy szkoła potrzebuje odpowiedniego oznakowania poziomego. Wpływa ono na bezpieczeństwo każdego z nas. Starte pasy dla pieszych, które są słabo widoczne mogą doprowadzić do dezorientacji kierowy, a finalnie do kolizji. W TDC wiemy, jak bardzo ważne jest, aby korzystać z najlepszych rozwiązań.

Zastanawiasz się nad usługą jaką jest malowanie poziome w swojej firmie? Ma o wiele więcej zastosowań, niż może Ci się wydawać!

Nie rezygnuj z oznakowania poziomego na swoim parkingu!

Jak dobrze wiesz, na obszarze pozbawionym wyznaczonych miejsc parkingowych brakuje organizacji i panuje chaos. Wpływa to przede wszystkim na poziom bezpieczeństwa osób korzystających z parkingu. Często brak oznakowania poziomego prowadzi do kolizji i uszkodzeń pojazdu. Może to również zostać źle odebrane przez osoby korzystające z parkingu znajdującego się przy Twojej placówce i wpłynąć znacząco na relacje z klientami i potencjalnymi partnerami biznesowymi . 

Oznakowanie poziome dla niepełnosprawnych

Bezpieczeństwo to podstawa

Malowanie poziome wiąże się również z oznaczeniem miejsc np. dla osób niepełnosprawnych. Takie stanowiska są najczęściej ulokowane blisko wejścia do obiektu i dają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. To również rozwiązanie, które stosuje się w przypadku oznaczenia dla rodzin z dziećmi. Dzięki temu, że miejsca są większe i znajdują się blisko wejścia do obiektu pozwalają na bezproblemowe zrobienie zakupów. Nie są one jednak zdefiniowane w obowiązujących przepisach prawa o ruchu drogowym. W przypadku zwykłych stanowisk często rodzice spotykają się z problemem, jakim jest brak wystarczającego miejsca na spakowanie wózka. Dlatego, jeżeli zależy Ci na komforcie Twoich klientów, to powinieneś zdecydować się na malowanie pasów w obszarze swojego obiektu. 

Ochrona również dla szkół i dzieci

Malowanie pasów zapewnia również bezpieczeństwo na drodze np. na przejściu dla pieszych. Pozwala ono na bezkolizyjne skorzystanie z jezdni i możliwość przejścia na drugą stronę ulicy. Osoba korzystająca z pasów ma pierwszeństwo przed uczestnikami ruchu poruszającymi się po drodze. Na przełomie 2022 roku w Gdańsku pojawiła się możliwość oznakowania poziomego gwarantującego bezpieczną drogę do szkoły. Zielono-czerwone pasy zostały zastosowane, ponieważ są to kolory różniące się od tradycyjnych znaków poziomych. Szybciej i łatwiej rzucają się w oczy oraz są bardziej widoczne z poziomu kierowcy. Wcześniej najczęściej było spotykane jedynie oznaczenie pionowe. Jednym z bardziej charakterystycznych znaków była „Agatka” T-27, czy znak A-17 „Uwaga! Szkoła”. Malowanie pasów ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z przejść znajdujących się w okolicy szkoły, do której uczęszczają. 

Malowanie pasów w Twoim zakładzie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo osób pracujących w hali przemysłowej lub magazynie, możesz skorzystać z oznakowania poziomego. Pomaga ono w wyznaczaniu poszczególnych stref pracy i zapewnia lepszą komunikację. Malowanie pasów w różnych kolorach pozwala na efektywniejszą i bezpieczniejszą organizację pracy. Ułatwia pracownikowi odnalezienie strefy, która go w danym momencie interesuje. Skraca również czas uzyskania informacji o lokalizacji towaru, wyznacza bezkolizyjną drogę transportu oraz pozwala na sprawniejsze znalezienie drogi ewakuacji w przypadku panującego zagrożenia. 

malowanie pasów na hali produkcyjnej

Ochrona kibiców i sportowców

Jeżeli jesteś właścicielem obiektu sportowego, jakim jest stadion, hala, czy też arena, to doskonale wiesz, ile w trakcie jednego wydarzenia może się zdarzyć. Każdy uczestnik imprezy, niezależnie od wieku, powinien bez problemu w jasny i czytelny sposób otrzymać informacje, gdzie znajduje się wejście oraz wyjście z obiektu. Powinny być również zastosowane linie, które w prosty sposób pokazują miejsce oddzielające sportowców lub celebrytów, od kibiców i fanów. Niech poruszanie się na Twoim obiekcie stanie się łatwiejsze!

 

Malowanie pasów od TDC

 

Niezależnie od tego, jakie posiadasz potrzeby, to jesteśmy w stanie zapewnić Ci  malowanie pasów na najwyższym poziomie. Korzystamy z farb spełniających restrykcyjne normy dot. produktów wykorzystywanych do malowania oznakowań drogowych. Specjalizujemy się m.in. w malowaniu cienkich i grubszych rodzajów linii. Przystosowane są one do najcięższych warunków atmosferycznych i wykazują się szczególnie wysoką odpornością na intensywne użytkowanie. Rozwijamy się dla Ciebie i rozbudowujemy swoją ofertę. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz oznakowania na drodze, parkingu, czy magazynie, zaoferujemy Ci usługę na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą. Nasza firma współpracuje z fachowcami, którzy posiadają ponad 30-letnie doświadczenie i pełnią swoje usługi na terenie całego kraju. Sprawdź nas!

Teren budowy – wymagania związane z oznakowaniem

Odpowiednie oznakowanie terenu budowy to obowiązek, który muszą spełnić zarówno deweloperzy, jak i osoby prywatne. Wytyczne dotyczące kolorystyki, kształtu i wielkości znaków zostały spisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2002 r., Dz.U. Nr 108 poz. 953. Z dniem 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która dodatkowo uregulowała kwestie związane z oznaczaniem placów budów i rozbiórek.

Zobacz

Zwiększanie bezpieczeństwa w halach magazynowych – oznakowanie pionowe i poziome

Hale magazynowe to miejsca, w których sporo się dzieje, a brak odpowiedniego oznakowania może skutkować wypadkiem. Dlatego tak ważne jest, aby w przestrzeni magazynowej znalazły się zarówno znaki pionowe, jak i poziome. Mowa przede wszystkim o oznaczeniu dróg transportowych dla wózków widłowych, ciągów komunikacyjnych dla pracowników, stref wyłączonych z ruchu, pól odkładczych oraz instalacji ppoż. i elektrycznych. Obowiązek odpowiedniego oznakowania hal według przepisów BHP leży po stronie właściciela obiektu.

Zobacz

Montaż pionowych znaków drogowych

Montaż pionowych znaków drogowych to jedna z usług, jaką TDC oferuje swoim Klientom. Ich odpowiednie rozmieszczenie na poboczu jest niezwykle ważne, biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa w ruchu pojazdów oraz przemieszczaniu się pieszych. Kwestię tego, jakie znaki mogą znaleźć się na naszych drogach i co konkretnie oznaczają, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz MSWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Zobacz

Fotoluminescencyjne systemy niskiego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej (SWGS)

System niskiego oświetlenia SWGS (ang. Safety Way Guidance System) to fotoluminescencyjne znaki i oznakowania ewakuacyjne, które w razie pożaru pozwolą w szybki sposób znaleźć miejsce zbiórki. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej. To, co wyróżnia system SWGS to skuteczność nawet w bardzo trudnych warunkach jak awaria prądu lub gęste zadymienie.  Zobacz

Lustra drogowe – w jakich miejscach mogą być montowane oraz jakie wymogi prawne muszą spełniać

Lustra drogowe to urządzenia bezpieczeństwa ruchu, które ustawia się w miejscach o ograniczonej widoczności. Mają na celu eliminację martwych punktów oraz poprawę bezpieczeństwa na drodze. Najczęściej spotyka się je na zabudowanych skrzyżowaniach, przy wyjazdach z posesji, w ciasnych uliczkach, a także przy przystankach autobusowych umieszczonych na łukach drogi. Mogą mieć kształt koła (U-18a) lub prostokąta (U-18b). Ich wygląd oraz sposób, w jaki powinny być rozmieszczone, reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Zobacz

Ochrona przeciwpożarowa w Twoim obiekcie – gaśnice i hydranty

Wyposażenie obiektów w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy to podstawa. Obowiązek ten leży po stronie właściciela lub zarządcy budynku dlatego jest to niezwykle ważne, abyś zadbał o odpowiednie zaopatrzenie swojego obiektu. Przepisy te reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719).

Postanowienia zawarte w obu dokumentach różnią się w zależności od rodzaju nieruchomości. Klasyfikacja przeciwpożarowa wyróżnia zaś obiekty należące do kategorii zagrożenia ludzi (ZL), budynki produkcyjno-magazynowe (PM) oraz inwentarskie (IN). Wymienione typy budowli  łączą gaśnice i hydranty, które powinny znaleźć się we wszystkich tych miejscach.
Zobacz

Niebezpieczeństwo promieniowania – znaki ostrzegające przed promieniowaniem jonizującym, elektromagnetycznym i laserowym

Promieniowanie to temat, który wraca do nas jak bumerang, szczególnie teraz, gdy na świecie toczą się liczne konflikty zbrojne. Niektórzy muszą się mierzyć z nim jednak na co dzień, pracując w placówkach zdrowia, świadcząc usługi montażu obiektów nadawczych czy będąc zatrudnionym w zakładach przemysłowych wykorzystujących maszyny do cięcia laserowego. Wszędzie tam, gdzie ekspozycja pracownika na promieniowanie nie mieści się w normach, powinny zostać zastosowane środki ochrony indywidualnej oraz znaki ostrzegawcze wskazujące na konkretny rodzaj zagrożenia. Mowa o promieniowaniu jonizującym, elektromagnetycznym oraz laserowym. Zobacz

Postępowanie na wypadek klęski żywiołowej – tablice i oznaczenia od TDC

Mianem klęski żywiołowej nazywamy sytuację, w której w wyniku ekstremalnej pogody lub awarii technicznej doszło do zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia dużej liczby osób oraz zagrożenia dla rozległych obszarów środowiska naturalnego. Teren dotknięty kataklizmem należy odpowiednio zabezpieczyć, używając w tym celu znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych. Kształt i wygląd oznakowania bezpieczeństwa na wypadek klęski żywiołowej określa polska norma PN-N-01257 Znaki graficzne i tablice informacyjne dotyczące klęsk żywiołowych. Zobacz

Ruch komunikacją miejską – wymagane oznakowanie pociągów, tramwajów i autobusów

Znaki otaczają nas na każdym kroku, a komunikacja miejska jest tego świetnym przykładem. Zarówno w pociągach, jak i tramwajach czy autobusach spotkać można liczne piktogramy bądź napisy informujące podróżnych o tym, jak mają się zachowywać. Jakie znaki powinny znaleźć się w poszczególnych środkach transportu i dlaczego ich umieszczanie jest tak ważne? Odpowiadamy na to pytanie poniższym tekstem.

Zobacz

Oznakowanie gazociągów oraz dystrybutorów paliw płynnych

Prawidłowe oznakowanie sieci gazowniczych i dystrybutorów paliw płynnych to bardzo ważny element przestrzeni wspólnej przyczyniający się do poprawy bezpieczeństwa osób mieszkających w dużych osiedlach oraz korzystających ze stacji benzynowych. Miejsca te, jeśli doszłoby na ich terenie do zaprószenia ognia, są szczególnie zagrożone wybuchem. Właśnie dlatego zarówno w osiedlach, jak i na stacjach paliw umieszcza się liczne znaki bezpieczeństwa, których znaczenie chcielibyśmy dzisiaj objaśnić.  Zobacz

Instrukcje dla pracowników – wymóg BHP oznakowania stanowisk pracy

Instrukcja BHP kojarzy się zapewne wszystkim ze zbiorem zasad, które informują pracownika o tym, jak ma się zachować w razie wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia. Istnieją jednak instrukcje BHP takie jak stanowiskowa, obsługi maszyn czy postępowania z materiałami niebezpiecznymi, których zadaniem jest codzienne wspieranie pracowników podczas wykonywania swoich obowiązków. Opracowanie i udostępnienie instrukcji BHP leży po stronie pracodawcy. Regulują to zapisy zawarte w § 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Zobacz