Znaki BHP

Gdzie umieścić znaki informacyjne i dlaczego są tak ważne?

Znaki informacyjne są szeroko stosowane w różnych miejscach i sytuacjach, aby przekazywać konkretne informacje lub instrukcje. W Polsce istnieje ponad 68 rodzajów różnych znaków informacyjnych, tak zwanych znaków typu D, które znajdują się w pobliżu drogi. Określa je ustawa Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393). Dowiedz się, na jakie jeszcze rodzaje dzielimy znaki informacyjne i dlaczego są tak ważne. 

Zobacz

Instrukcja przeciwpożarowa może uratować Twoje życie!

Instrukcja przeciwpożarowa stanowi niezbędny element obiektu w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia wybuchem. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom przebywającym w budynku oraz minimalizacja szkód materialnych. Określa ona również procedury, które należy podjąć w przypadku wybuchu pożaru. Dowiedz się gdzie nie może jej zabraknąć oraz jakie konsekwencje mogą wystąpić w przypadku braku jej zastosowania.

Zobacz

Dlaczego urządzenia brd mają kluczowy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie dróg?

Codziennie korzystamy z jezdni jako piesi lub kierowcy i niezależnie od warunków, jakie panują na drodze, musimy pamiętać o naszym bezpieczeństwie. Jesteśmy zobowiązani do tego, aby być uważnym i unikać sytuacji, które mogłyby zagrozić naszemu życiu. W zwiększeniu bezpieczeństwa pomagają nam urządzenia brd (bezpieczeństwa ruchu drogowego). Zapewniają one również płynność transportu oraz przyczyniają się do zmniejszenia liczby kolizji, oraz  wypadków. Dowiedz się, gdzie jeszcze wykorzystywane są urządzenia brd.

Zobacz

Podstawowe rodzaje znaków drogowych

Każdy wie, czym są znaki drogowe i do czego służą, ale czy potrafilibyśmy wymienić wszystkie ich rodzaje? Ogólny podział obejmuje znaki pionowe, poziome oraz sygnały świetlne. Wśród znaków pionowych wymienić można jednak poszczególne grupy, które pełnią konkretną funkcję. Zacznijmy jednak od początku, skupiając się na podstawowych drogowskazach, czyli znakach ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych.

Zobacz

Znaki ochrony przeciwpożarowej – wytyczne oraz podstawy prawne stosowania

Znaki ochrony przeciwpożarowej to obok znaków ewakuacyjnych jeden z najważniejszych rodzajów oznakowania w zakładach pracy, placówkach oświaty i instytucjach użyteczności publicznej. Ich zadaniem jest ostrzeganie osób przebywających w budynku przed niebezpieczeństwem wystąpienia pożaru, a w razie zaprószenia ognia – ułatwienie znalezienia sprzętu przeciwpożarowego. Znaki ochrony przeciwpożarowej muszą spełniać normę PN-EN ISO 7010 i być rozmieszczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobacz

Dlaczego malowanie pasów jest tak ważne?

Kto powinien skorzystać z usługi, jaką jest malowanie pasów?

Malowanie pasów to oferta stworzona praktycznie dla każdego. W końcu każda firma, osiedle, czy szkoła potrzebuje odpowiedniego oznakowania poziomego. Wpływa ono na bezpieczeństwo każdego z nas. Starte pasy dla pieszych, które są słabo widoczne mogą doprowadzić do dezorientacji kierowy, a finalnie do kolizji. W TDC wiemy, jak bardzo ważne jest, aby korzystać z najlepszych rozwiązań.

Zastanawiasz się nad usługą jaką jest malowanie poziome w swojej firmie? Ma o wiele więcej zastosowań, niż może Ci się wydawać!

Zobacz

Teren budowy – wymagania związane z oznakowaniem

Odpowiednie oznakowanie terenu budowy to obowiązek, który muszą spełnić zarówno deweloperzy, jak i osoby prywatne. Wytyczne dotyczące kolorystyki, kształtu i wielkości znaków zostały spisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2002 r., Dz.U. Nr 108 poz. 953. Z dniem 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która dodatkowo uregulowała kwestie związane z oznaczaniem placów budów i rozbiórek.

Zobacz

Zwiększanie bezpieczeństwa w halach magazynowych – oznakowanie pionowe i poziome

Hale magazynowe to miejsca, w których sporo się dzieje, a brak odpowiedniego oznakowania może skutkować wypadkiem. Dlatego tak ważne jest, aby w przestrzeni magazynowej znalazły się zarówno znaki pionowe, jak i poziome. Mowa przede wszystkim o oznaczeniu dróg transportowych dla wózków widłowych, ciągów komunikacyjnych dla pracowników, stref wyłączonych z ruchu, pól odkładczych oraz instalacji ppoż. i elektrycznych. Obowiązek odpowiedniego oznakowania hal według przepisów BHP leży po stronie właściciela obiektu.

Zobacz

Montaż pionowych znaków drogowych

Montaż pionowych znaków drogowych to jedna z usług, jaką TDC oferuje swoim Klientom. Ich odpowiednie rozmieszczenie na poboczu jest niezwykle ważne, biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa w ruchu pojazdów oraz przemieszczaniu się pieszych. Kwestię tego, jakie znaki mogą znaleźć się na naszych drogach i co konkretnie oznaczają, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz MSWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Zobacz

Fotoluminescencyjne systemy niskiego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej (SWGS)

System niskiego oświetlenia SWGS (ang. Safety Way Guidance System) to fotoluminescencyjne znaki i oznakowania ewakuacyjne, które w razie pożaru pozwolą w szybki sposób znaleźć miejsce zbiórki. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej. To, co wyróżnia system SWGS to skuteczność nawet w bardzo trudnych warunkach jak awaria prądu lub gęste zadymienie.  Zobacz

Lustra drogowe – w jakich miejscach mogą być montowane oraz jakie wymogi prawne muszą spełniać

Lustra drogowe to urządzenia bezpieczeństwa ruchu, które ustawia się w miejscach o ograniczonej widoczności. Mają na celu eliminację martwych punktów oraz poprawę bezpieczeństwa na drodze. Najczęściej spotyka się je na zabudowanych skrzyżowaniach, przy wyjazdach z posesji, w ciasnych uliczkach, a także przy przystankach autobusowych umieszczonych na łukach drogi. Mogą mieć kształt koła (U-18a) lub prostokąta (U-18b). Ich wygląd oraz sposób, w jaki powinny być rozmieszczone, reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Zobacz