Znaki BHP

Gdzie umieścić znaki informacyjne i dlaczego są tak ważne?

Znaki informacyjne są szeroko stosowane w różnych miejscach i sytuacjach, aby przekazywać konkretne informacje lub instrukcje. W Polsce istnieje ponad 68 rodzajów różnych znaków informacyjnych, tak zwanych znaków typu D, które znajdują się w pobliżu drogi. Określa je ustawa Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393). Dowiedz się, na jakie jeszcze rodzaje dzielimy znaki informacyjne i dlaczego są tak ważne. 

Zobacz

Instrukcja przeciwpożarowa może uratować Twoje życie!

Instrukcja przeciwpożarowa stanowi niezbędny element obiektu w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia wybuchem. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom przebywającym w budynku oraz minimalizacja szkód materialnych. Określa ona również procedury, które należy podjąć w przypadku wybuchu pożaru. Dowiedz się gdzie nie może jej zabraknąć oraz jakie konsekwencje mogą wystąpić w przypadku braku jej zastosowania.

Zobacz

Dlaczego urządzenia brd mają kluczowy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie dróg?

Codziennie korzystamy z jezdni jako piesi lub kierowcy i niezależnie od warunków, jakie panują na drodze, musimy pamiętać o naszym bezpieczeństwie. Jesteśmy zobowiązani do tego, aby być uważnym i unikać sytuacji, które mogłyby zagrozić naszemu życiu. W zwiększeniu bezpieczeństwa pomagają nam urządzenia brd (bezpieczeństwa ruchu drogowego). Zapewniają one również płynność transportu oraz przyczyniają się do zmniejszenia liczby kolizji, oraz  wypadków. Dowiedz się, gdzie jeszcze wykorzystywane są urządzenia brd.

Zobacz

Dlaczego malowanie pasów jest tak ważne?

Kto powinien skorzystać z usługi, jaką jest malowanie pasów?

Malowanie pasów to oferta stworzona praktycznie dla każdego. W końcu każda firma, osiedle, czy szkoła potrzebuje odpowiedniego oznakowania poziomego. Wpływa ono na bezpieczeństwo każdego z nas. Starte pasy dla pieszych, które są słabo widoczne mogą doprowadzić do dezorientacji kierowy, a finalnie do kolizji. W TDC wiemy, jak bardzo ważne jest, aby korzystać z najlepszych rozwiązań.

Zastanawiasz się nad usługą jaką jest malowanie poziome w swojej firmie? Ma o wiele więcej zastosowań, niż może Ci się wydawać!

Zobacz

Ochrona przeciwpożarowa w Twoim obiekcie – gaśnice i hydranty

Wyposażenie obiektów w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy to podstawa. Obowiązek ten leży po stronie właściciela lub zarządcy budynku dlatego jest to niezwykle ważne, abyś zadbał o odpowiednie zaopatrzenie swojego obiektu. Przepisy te reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719).

Postanowienia zawarte w obu dokumentach różnią się w zależności od rodzaju nieruchomości. Klasyfikacja przeciwpożarowa wyróżnia zaś obiekty należące do kategorii zagrożenia ludzi (ZL), budynki produkcyjno-magazynowe (PM) oraz inwentarskie (IN). Wymienione typy budowli  łączą gaśnice i hydranty, które powinny znaleźć się we wszystkich tych miejscach.
Zobacz

Oznakowanie poziome dróg, a wymogi prawne

Znaki drogowe w pierwszej kolejności zazwyczaj kojarzą się z oznakowaniem pionowym.  Znajduje się po obu stronach drogi lub nad nią. Natomiast również oznakowanie poziome dróg jest bardzo istotne i wpływa w dużej mierze na porządek i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Związane są z nim liczne wymogi co do kształtu i formy oznaczeń. Liczy się zarówno wymiar, jak i środki, za pomocą których jest tworzone.

Dowiedz się jakie wymagania i normy określają charakter oznakowań poziomych znajdujących się na nawierzchni dróg i parkingów.

Zobacz

Urządzenia BRD – czym są, jakie normy muszą spełniać, jak je stosować?

BRD, czyli urządzenia bezpieczeństwa drogowego, ostrzegają uczestników ruchu drogowego o nagłych sytuacjach występujących na drodze. Bezpośredni cel stosowania urządzeń BRD jest jednak inny – chronią one zdrowie, życie i mienie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to zarówno sytuacji niespodziewanych (wypadków), tymczasowych zmian w pikietażu drogi (robót drogowych), jak również kierowania ruchem drogowym.

Zobacz

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy – wyposażenie i oznaczenie punktów

Kodeks pracy w sposób szczególny podkreśla obowiązek przestrzegania zasad BHP przez pracowników. Wiąże się z tym również dodatkowy obowiązek nakładany na pracodawcę – jest to zapewnienie możliwości pracy w higienicznych i bezpiecznych warunkach bez względu na charakter działalności.

Przygotowanie, wyposażenie i oznaczenie punktów pierwszej pomocy jest częścią przygotowania bezpiecznego środowiska pracy – a także podstawą stworzenia systemów pierwszej pomocy.

Zobacz

Progi zwalniające i separatory drogowe od TDC

Co warto wiedzieć o urządzeniach BRD?

Urządzenia BRD służą zwiększaniu bezpieczeństwa drogowego, poprzez ochronę życia i zdrowia uczestników ruchu oraz ich mienia w ograniczonym zakresie. Na drodze oraz w jej sąsiedztwie stosować można urządzenia BRD dopuszczone do ogólnego zastosowania, spełniające normy poparte atestami i/lub certyfikatami.

Zobacz

Numer alarmowy 998 – przyłączenie do centrów powiadamiania ratunkowego jako efekt nowelizacji ustawy

Na przełomie września i października weszły nowe zmiany związane z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego.

Zobacz