Na przełomie września i października weszły nowe zmiany związane z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego.

Początkowo system CPR obsługiwał zgłoszenia spływające na numer 112, stanowiąc pośrednictwo między służbami ratunkowymi, a osobami zgłaszającymi zdarzenie. Numery 997, 998 czy 999 przekierowywały dzwoniącego bezpośrednio do operatora poszczególnych służb.

Nowelizacja – jakie zmiany w numerach alarmowych zaszły w ostatnim miesiącu?

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w życie weszły już przepisy, które mają na celu poprawić działanie systemów powiadamiania ratunkowego. Zmiana dotknęła numerów: 991, 992, 993, 994, 987, 997, które stały się częścią centrów powiadamiania ratunkowego. Oznacza to, że kontaktując się z podanymi wyżej numerami jesteśmy automatycznie kierowani do operatorów CPR, którzy powiadamiają odpowiednie do zdarzenia służby.

Od niedawna zmiana ta dotyczy również numeru 998. Oznacza to, że od teraz wszelkie połączenia kierowane na ten numer będą przekazywane do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, co ma na celu zwiększyć szybkość reakcji na zdarzenie.

Jednocześnie uspokajamy – numer alarmowy 998 nadal pozostaje aktualny, zmienia się jedynie miejsce przyjmowania zgłoszeń. Podobną operację przeprowadzono na przełomie lat 2017/2018, gdzie numer 997 został przyłączony do CPR.

Sprawniejsza reakcja operatorów telefonów alarmowych

MSWiA podkreśla, że zmiana miejsca odbierania zgłoszenia nie wpłynie na czas reakcji. Po przekierowaniu do operatora w centrum powiadamiania ratunkowego czas reakcji powinien wynosić do 10 sekund – czyli dokładnie tyle ile wynosił, gdy centrala obsługiwała jedynie numer alarmowy 112. Co więcej, dzięki ujednoliceniu systemu możliwe jest powiadomienie służb niezbędnych do zdarzenia przez operatora CPR, co zwiększa szybkość reakcji i eliminuje błąd ludzki (mając tu na myśli wybór nieprawidłowego numeru).

 

Weryfikacja połączeń alarmowych

Przełączanie połączeń z numeru alarmowego 998 do CPR umożliwi weryfikację zgłoszeń płynących do służb, dzięki czemu możliwa jest eliminacja połączeń niezasadnych lub fałszywych bez bezpośredniego udziału służb ratunkowych. Dzięki temu dyżurni Państwowej Straży Pożarnej otrzymają zweryfikowane powiadomienie z CPR.

 

Znaki od TDC, a nowelizacja 

Znaki alarmowe służą natychmiastowemu znalezieniu numeru alarmowego służb ratowniczych. Wykonane z elastycznych, lecz trwałych materiałów pozwalają na szybką reakcję na wypadek zdarzenia. Nasze znaki spełniają aktualne normy i wymogi.

Jeśli chcesz zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz klientów odwiedzających siedzibę firmy, rozważ umieszczenie tablicy znaków alarmowych w widocznym miejscu.

Jeśli zależy Ci na wytrzymałości znaku – postaw na sprawdzoną firmę. TDC to wieloletnie doświadczenie na rynku – znakami zajmujemy się od lat i jest to naszą pasją!

Udostępnij: