BRD, czyli urządzenia bezpieczeństwa drogowego, ostrzegają uczestników ruchu drogowego o nagłych sytuacjach występujących na drodze. Bezpośredni cel stosowania urządzeń BRD jest jednak inny – chronią one zdrowie, życie i mienie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to zarówno sytuacji niespodziewanych (wypadków), tymczasowych zmian w pikietażu drogi (robót drogowych), jak również kierowania ruchem drogowym.

Urządzenia BRD – cel stosowania

Urządzenia BRD mają na celu ochronę życia i mienia uczestników ruchu, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków ruchu drogowego oraz utrzymanie jak największej jego płynności. Poprzez odpowiednie zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego możliwe jest zabezpieczenie pełnego ruchu, zarówno pojazdów, jak i pieszych.

Urządzenia BRD – aspekty prawne

Rozmieszczenie oraz stosowanie urządzeń BRD jest uwarunkowane prawnie. O dokładnych zasadach stosowania urządzeń BRD można przeczytać w Dzienniku Ustaw – informacji należy szukać w rozdziałach poświęconych tematowi ruchu drogowego oraz prawa budowlanego.

Na drogach można umieszczać wyłącznie urządzenia dopuszczone do obrotu, posiadające specjalny certyfikat bezpieczeństwa, potwierdzony oceną zgodności – oraz posiadające atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do których nie jest wymagane nadanie znaku bezpieczeństwa. Urządzenia BRD powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić największe bezpieczeństwo użytkownikom ruchu (np. zaokrąglanie krawędzi urządzeń, z którymi piesi mogą mieć styczność). Pozwolenie na rozmieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego posiadają zarządcy dróg

Urządzenia BRD – aktywne

Aktywne urządzenia ruchu drogowego wchodzą w bezpośredni kontakt z pojazdem, podczas niezamierzonych zdarzeń drogowych (wypadków). Umożliwia to minimalizację skutków bezpośrednich zderzeń z pojazdem, jak również następstw zdrowotnych związanych ze zdarzeniem.

Do urządzeń BRD aktywnych należą między innymi:
– drogowe bariery ochronne
– osłony energochłonne
– osłony zabezpieczające
– wzmacniane ogrodzenia
– słupki blokujące
– balustrady i poręcze, zwykle oddzielające pas ścieżki rowerowej od ruchu ogólnego
– słupy, na których umieszczane są znaki lub latarnie.

Urządzenia BRD – pasywne

Urządzenia BRD pasywne (znane również pod nazwą ‘bierne”) nie wchodzą w bezpośredni kontakt z pojazdem – służą biernemu zapobieganiu zdarzeniom drogowym, poprzez zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu drogowego, również poprzez zapobieganie jego zakłóceniom.

Wśród biernych urządzeń BRD wyróżnić można :
– znaki drogowe
– sygnalizację świetlną
– osłony przeciwolśnieniowe

Odpowiednie zastosowanie urządzeń BRD umożliwia optymalizację ruchu – co zwiększa bezpieczeństwo wszystkich jego użytkowników. Warto postawić na sprawdzone urządzenia z gwarancją jakości oraz wymaganymi atestami – takie można znaleźć w ofercie TDC Znaki.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu – poza produktami z branży bezpieczeństwa drogowego, oferujemy również kompleksowy montaż urządzeń.

Udostępnij: