Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Ruch komunikacją miejską – wymagane oznakowanie pociągów, tramwajów i autobusów

Znaki otaczają nas na każdym kroku, a komunikacja miejska jest tego świetnym przykładem. Zarówno w pociągach, jak i tramwajach czy autobusach spotkać można liczne piktogramy bądź napisy informujące podróżnych o tym, jak mają się zachowywać. Jakie znaki powinny znaleźć się w poszczególnych środkach transportu i dlaczego ich umieszczanie jest tak ważne? Odpowiadamy na to pytanie poniższym tekstem.

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Instrukcje dla pracowników – wymóg BHP oznakowania stanowisk pracy

Instrukcja BHP kojarzy się zapewne wszystkim ze zbiorem zasad, które informują pracownika o tym, jak ma się zachować w razie wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia. Istnieją jednak instrukcje BHP takie jak stanowiskowa, obsługi maszyn czy postępowania z materiałami niebezpiecznymi, których zadaniem jest codzienne wspieranie pracowników podczas wykonywania swoich obowiązków. Opracowanie i udostępnienie instrukcji BHP leży po stronie pracodawcy. Regulują to zapisy zawarte w § 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Oznaczenie miejsc ładowania pojazdów elektrycznych

Z roku na rok na drogach pojawia się coraz więcej samochodów elektrycznych. Siłą rzeczy wzrasta też liczba punktów ładowania, aby swobodne przemieszczanie się było w ogóle możliwe. Kwestie oznaczenia miejsc ładowania pojazdów elektrycznych regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. poz. 2066/2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Znaki ewakuacyjne, ich rozmieszczenie oraz podstawy stosowania w budynkach użyteczności publicznej

Ewakuacja to ewentualność, na którą powinna być przygotowana każda osoba niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Znaki ewakuacyjne najczęściej można spotkać w budynkach użyteczności publicznej takich jak szkoły, szpitale czy urzędy. Powinny być widoczne na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej nawet przy zgaszonym świetle. Zasady ich stosowania określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). System rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych ustala się indywidualnie, jednak należy trzymać się obowiązujących norm dotyczących ich oznakowania, oświetlenia i wzajemnego położenia.

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Przygotowanie obiektów zgodnie z wymogami BHP

Każdy obiekt oddany do użytku publicznego powinien być odpowiednio przygotowany pod względem BHP. Dotyczy to przede wszystkim oznaczenia dróg ewakuacyjnych, punktów medycznych i sprzętu gaśniczego. Obowiązek ten leży po stronie zarządcy bądź właściciela obiektu, którym najczęściej jest pracodawca. Brak oznaczenia wiąże się z karą finansową.

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Oznakowanie poziome dróg – wymogi prawne malowania nawierzchni dróg oraz parkingów

Znaki drogowe w pierwszej kolejności kojarzą się zazwyczaj z oznakowaniem pionowym umiejscowionym po obu stronach drogi lub nad nią. Jednak bardzo istotne i w dużej mierze wpływające na porządek i bezpieczeństwo ruchu drogowego jest również oznakowanie poziome dróg. Związane są z nim liczne wymogi zarówno co do kształtu i formy oznaczeń, jak i wymiarów oraz środków, za pomocą których jest tworzone. Jakie wymagania i normy określają charakter oznakowań poziomych znajdujących się na nawierzchni dróg i parkingów?

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe Oferta TDC a Polskie Normy Urządzenia BRD Znaki bezpieczeństwa - kategorie
Urządzenia BRD – czym są, jakie normy muszą spełniać, jak je stosować?

BRD, czyli urządzenia bezpieczeństwa drogowego, ostrzegają uczestników ruchu drogowego o nagłych sytuacjach występujących na drodze. Bezpośredni cel stosowania urządzeń BRD jest jednak inny – chronią one zdrowie, życie i mienie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to zarówno sytuacji niespodziewanych (wypadków), tymczasowych zmian w pikietażu drogi (robót drogowych), jak również kierowania ruchem drogowym.

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe Oferta TDC a Polskie Normy
Progi zwalniające i separatory drogowe od TDC

Co warto wiedzieć o urządzeniach BRD?

Urządzenia BRD służą zwiększaniu bezpieczeństwa drogowego, poprzez ochronę życia i zdrowia uczestników ruchu oraz ich mienia w ograniczonym zakresie. Na drodze oraz w jej sąsiedztwie stosować można urządzenia BRD dopuszczone do ogólnego zastosowania, spełniające normy poparte atestami i/lub certyfikatami.

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe Oferta TDC a Polskie Normy Znaki bezpieczeństwa - kategorie
Jak chronić pracowników przed koronawirusem

#Zostańwdomu – hasło to jest aktualnie ważne dla każdego z nas. Co jednak w sytuacji, gdy praca, jaką się wykonuje, nie powala na pozostanie w mieszkaniu? W jaki sposób można chronić swoich pracowników przed koronawirusem i przyczynić się do zmniejszenia liczby zakażonych? Odpowiedź to: dbanie o higienę, dezynfekcja i stosowanie się do oznakowania oraz instrukcji, dostępnych w zakładach pracy. Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe Znaki bezpieczeństwa - kategorie
Koronawirus: ważne znaki i instrukcje

W grudniu zeszłego roku rozwinął się nowy rodzaj wirusa z grupy koronawirusów – COVID-19. Do tej pory dotarł już do ponad 80 krajów, infekując prawie 100 tysięcy osób. Najwięcej przypadków odnotowano w miejscu, gdzie pandemia miała swój początek – w Chinach, gdzie liczba zarażonych przekracza 80 tysięcy. Przygotowaliśmy przykłady oznakowania, które będzie ważne dla przeciwdziałania rozprzestrzenia się wirusa. Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe Znaki bezpieczeństwa - kategorie
Znaki bezpieczeństwa dla hal produkcyjnych – charakterystyka

Odpowiednie oznakowanie miejsca pracy to podstawa. Hale produkcyjne – ze względu na swój rozmiar – stawiają przed nami niemałe wzywanie. Najczęściej zatrudnia się w nich setki, a nawet tysiące pracowników. W takiej sytuacji priorytetem staje się zadbanie o ich bezpieczeństwo. Dzięki odpowiedniemu oznakowaniu, a zwłaszcza znakom bezpieczeństwa, jesteśmy w stanie ograniczyć zagrożenia, wiążące się z tak wymagającym środowiskiem pracy, jakim są hale produkcyjne.  Zobacz