Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Dlaczego malowanie pasów jest tak ważne?

Kto powinien skorzystać z usługi, jaką jest malowanie pasów?

Malowanie pasów to oferta stworzona praktycznie dla każdego. W końcu każda firma, osiedle, czy szkoła potrzebuje odpowiedniego oznakowania poziomego. Wpływa ono na bezpieczeństwo każdego z nas. Starte pasy dla pieszych, które są słabo widoczne mogą doprowadzić do dezorientacji kierowy, a finalnie do kolizji. W TDC wiemy, jak bardzo ważne jest, aby korzystać z najlepszych rozwiązań.

Zastanawiasz się nad usługą jaką jest malowanie poziome w swojej firmie? Ma o wiele więcej zastosowań, niż może Ci się wydawać!

Nie rezygnuj z oznakowania poziomego na swoim parkingu!

Jak dobrze wiesz, na obszarze pozbawionym wyznaczonych miejsc parkingowych brakuje organizacji i panuje chaos. Wpływa to przede wszystkim na poziom bezpieczeństwa osób korzystających z parkingu. Często brak oznakowania poziomego prowadzi do kolizji i uszkodzeń pojazdu. Może to również zostać źle odebrane przez osoby korzystające z parkingu znajdującego się przy Twojej placówce i wpłynąć znacząco na relacje z klientami i potencjalnymi partnerami biznesowymi . 

Oznakowanie poziome dla niepełnosprawnych

Bezpieczeństwo to podstawa

Malowanie poziome wiąże się również z oznaczeniem miejsc np. dla osób niepełnosprawnych. Takie stanowiska są najczęściej ulokowane blisko wejścia do obiektu i dają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. To również rozwiązanie, które stosuje się w przypadku oznaczenia dla rodzin z dziećmi. Dzięki temu, że miejsca są większe i znajdują się blisko wejścia do obiektu pozwalają na bezproblemowe zrobienie zakupów. Nie są one jednak zdefiniowane w obowiązujących przepisach prawa o ruchu drogowym. W przypadku zwykłych stanowisk często rodzice spotykają się z problemem, jakim jest brak wystarczającego miejsca na spakowanie wózka. Dlatego, jeżeli zależy Ci na komforcie Twoich klientów, to powinieneś zdecydować się na malowanie pasów w obszarze swojego obiektu. 

Ochrona również dla szkół i dzieci

Malowanie pasów zapewnia również bezpieczeństwo na drodze np. na przejściu dla pieszych. Pozwala ono na bezkolizyjne skorzystanie z jezdni i możliwość przejścia na drugą stronę ulicy. Osoba korzystająca z pasów ma pierwszeństwo przed uczestnikami ruchu poruszającymi się po drodze. Na przełomie 2022 roku w Gdańsku pojawiła się możliwość oznakowania poziomego gwarantującego bezpieczną drogę do szkoły. Zielono-czerwone pasy zostały zastosowane, ponieważ są to kolory różniące się od tradycyjnych znaków poziomych. Szybciej i łatwiej rzucają się w oczy oraz są bardziej widoczne z poziomu kierowcy. Wcześniej najczęściej było spotykane jedynie oznaczenie pionowe. Jednym z bardziej charakterystycznych znaków była „Agatka” T-27, czy znak A-17 „Uwaga! Szkoła”. Malowanie pasów ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z przejść znajdujących się w okolicy szkoły, do której uczęszczają. 

Malowanie pasów w Twoim zakładzie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo osób pracujących w hali przemysłowej lub magazynie, możesz skorzystać z oznakowania poziomego. Pomaga ono w wyznaczaniu poszczególnych stref pracy i zapewnia lepszą komunikację. Malowanie pasów w różnych kolorach pozwala na efektywniejszą i bezpieczniejszą organizację pracy. Ułatwia pracownikowi odnalezienie strefy, która go w danym momencie interesuje. Skraca również czas uzyskania informacji o lokalizacji towaru, wyznacza bezkolizyjną drogę transportu oraz pozwala na sprawniejsze znalezienie drogi ewakuacji w przypadku panującego zagrożenia. 

malowanie pasów na hali produkcyjnej

Ochrona kibiców i sportowców

Jeżeli jesteś właścicielem obiektu sportowego, jakim jest stadion, hala, czy też arena, to doskonale wiesz, ile w trakcie jednego wydarzenia może się zdarzyć. Każdy uczestnik imprezy, niezależnie od wieku, powinien bez problemu w jasny i czytelny sposób otrzymać informacje, gdzie znajduje się wejście oraz wyjście z obiektu. Powinny być również zastosowane linie, które w prosty sposób pokazują miejsce oddzielające sportowców lub celebrytów, od kibiców i fanów. Niech poruszanie się na Twoim obiekcie stanie się łatwiejsze!

 

Malowanie pasów od TDC

 

Niezależnie od tego, jakie posiadasz potrzeby, to jesteśmy w stanie zapewnić Ci  malowanie pasów na najwyższym poziomie. Korzystamy z farb spełniających restrykcyjne normy dot. produktów wykorzystywanych do malowania oznakowań drogowych. Specjalizujemy się m.in. w malowaniu cienkich i grubszych rodzajów linii. Przystosowane są one do najcięższych warunków atmosferycznych i wykazują się szczególnie wysoką odpornością na intensywne użytkowanie. Rozwijamy się dla Ciebie i rozbudowujemy swoją ofertę. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz oznakowania na drodze, parkingu, czy magazynie, zaoferujemy Ci usługę na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą. Nasza firma współpracuje z fachowcami, którzy posiadają ponad 30-letnie doświadczenie i pełnią swoje usługi na terenie całego kraju. Sprawdź nas!

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Teren budowy – wymagania związane z oznakowaniem

Odpowiednie oznakowanie terenu budowy to obowiązek, który muszą spełnić zarówno deweloperzy, jak i osoby prywatne. Wytyczne dotyczące kolorystyki, kształtu i wielkości znaków zostały spisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2002 r., Dz.U. Nr 108 poz. 953. Z dniem 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która dodatkowo uregulowała kwestie związane z oznaczaniem placów budów i rozbiórek.

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Zwiększanie bezpieczeństwa w halach magazynowych – oznakowanie pionowe i poziome

Hale magazynowe to miejsca, w których sporo się dzieje, a brak odpowiedniego oznakowania może skutkować wypadkiem. Dlatego tak ważne jest, aby w przestrzeni magazynowej znalazły się zarówno znaki pionowe, jak i poziome. Mowa przede wszystkim o oznaczeniu dróg transportowych dla wózków widłowych, ciągów komunikacyjnych dla pracowników, stref wyłączonych z ruchu, pól odkładczych oraz instalacji ppoż. i elektrycznych. Obowiązek odpowiedniego oznakowania hal według przepisów BHP leży po stronie właściciela obiektu.

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Montaż pionowych znaków drogowych

Montaż pionowych znaków drogowych to jedna z usług, jaką TDC oferuje swoim Klientom. Ich odpowiednie rozmieszczenie na poboczu jest niezwykle ważne, biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa w ruchu pojazdów oraz przemieszczaniu się pieszych. Kwestię tego, jakie znaki mogą znaleźć się na naszych drogach i co konkretnie oznaczają, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz MSWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Lustra drogowe – w jakich miejscach mogą być montowane oraz jakie wymogi prawne muszą spełniać

Lustra drogowe to urządzenia bezpieczeństwa ruchu, które ustawia się w miejscach o ograniczonej widoczności. Mają na celu eliminację martwych punktów oraz poprawę bezpieczeństwa na drodze. Najczęściej spotyka się je na zabudowanych skrzyżowaniach, przy wyjazdach z posesji, w ciasnych uliczkach, a także przy przystankach autobusowych umieszczonych na łukach drogi. Mogą mieć kształt koła (U-18a) lub prostokąta (U-18b). Ich wygląd oraz sposób, w jaki powinny być rozmieszczone, reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Ruch komunikacją miejską – wymagane oznakowanie pociągów, tramwajów i autobusów

Znaki otaczają nas na każdym kroku, a komunikacja miejska jest tego świetnym przykładem. Zarówno w pociągach, jak i tramwajach czy autobusach spotkać można liczne piktogramy bądź napisy informujące podróżnych o tym, jak mają się zachowywać. Jakie znaki powinny znaleźć się w poszczególnych środkach transportu i dlaczego ich umieszczanie jest tak ważne? Odpowiadamy na to pytanie poniższym tekstem.

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Instrukcje dla pracowników – wymóg BHP oznakowania stanowisk pracy

Instrukcja BHP kojarzy się zapewne wszystkim ze zbiorem zasad, które informują pracownika o tym, jak ma się zachować w razie wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia. Istnieją jednak instrukcje BHP takie jak stanowiskowa, obsługi maszyn czy postępowania z materiałami niebezpiecznymi, których zadaniem jest codzienne wspieranie pracowników podczas wykonywania swoich obowiązków. Opracowanie i udostępnienie instrukcji BHP leży po stronie pracodawcy. Regulują to zapisy zawarte w § 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Oznaczenie miejsc ładowania pojazdów elektrycznych

Z roku na rok na drogach pojawia się coraz więcej samochodów elektrycznych. Siłą rzeczy wzrasta też liczba punktów ładowania, aby swobodne przemieszczanie się było w ogóle możliwe. Kwestie oznaczenia miejsc ładowania pojazdów elektrycznych regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. poz. 2066/2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Znaki ewakuacyjne, ich rozmieszczenie oraz podstawy stosowania w budynkach użyteczności publicznej

Ewakuacja to ewentualność, na którą powinna być przygotowana każda osoba niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Znaki ewakuacyjne najczęściej można spotkać w budynkach użyteczności publicznej takich jak szkoły, szpitale czy urzędy. Powinny być widoczne na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej nawet przy zgaszonym świetle. Zasady ich stosowania określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). System rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych ustala się indywidualnie, jednak należy trzymać się obowiązujących norm dotyczących ich oznakowania, oświetlenia i wzajemnego położenia.

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Przygotowanie obiektów zgodnie z wymogami BHP

Każdy obiekt oddany do użytku publicznego powinien być odpowiednio przygotowany pod względem BHP. Dotyczy to przede wszystkim oznaczenia dróg ewakuacyjnych, punktów medycznych i sprzętu gaśniczego. Obowiązek ten leży po stronie zarządcy bądź właściciela obiektu, którym najczęściej jest pracodawca. Brak oznaczenia wiąże się z karą finansową.

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe
Oznakowanie poziome dróg, a wymogi prawne

Znaki drogowe w pierwszej kolejności zazwyczaj kojarzą się z oznakowaniem pionowym.  Znajduje się po obu stronach drogi lub nad nią. Natomiast również oznakowanie poziome dróg jest bardzo istotne i wpływa w dużej mierze na porządek i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Związane są z nim liczne wymogi co do kształtu i formy oznaczeń. Liczy się zarówno wymiar, jak i środki, za pomocą których jest tworzone.

Dowiedz się jakie wymagania i normy określają charakter oznakowań poziomych znajdujących się na nawierzchni dróg i parkingów.

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe Oferta TDC a Polskie Normy Urządzenia BRD Znaki bezpieczeństwa - kategorie
Urządzenia BRD – czym są, jakie normy muszą spełniać, jak je stosować?

BRD, czyli urządzenia bezpieczeństwa drogowego, ostrzegają uczestników ruchu drogowego o nagłych sytuacjach występujących na drodze. Bezpośredni cel stosowania urządzeń BRD jest jednak inny – chronią one zdrowie, życie i mienie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to zarówno sytuacji niespodziewanych (wypadków), tymczasowych zmian w pikietażu drogi (robót drogowych), jak również kierowania ruchem drogowym.

Zobacz