Co warto wiedzieć o urządzeniach BRD?

Urządzenia BRD służą zwiększaniu bezpieczeństwa drogowego, poprzez ochronę życia i zdrowia uczestników ruchu oraz ich mienia w ograniczonym zakresie. Na drodze oraz w jej sąsiedztwie stosować można urządzenia BRD dopuszczone do ogólnego zastosowania, spełniające normy poparte atestami i/lub certyfikatami.

Progi zwalniające i separatory drogowe – korzyści z ich stosowania

Jednymi z najczęściej wykorzystywanych w prawie drogowym urządzeń BRD są progi zwalniające i separatory drogowe.

Progi zwalniające, stosowane w ruchu drogowym, mają za zadanie zmniejszyć prędkość samochodu na drodze. Szczególnie często spotykane w okolicach uczęszczanych przez dzieci (szkoły, przedszkola) oraz w pobliżu zabudowań mieszkalnych, są jednym ze sposobów na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Kształt progu zwalniającego uzależniony jest od prędkości, z jaką pojazd może bezpiecznie go przekroczyć.

Korzyścią ze stosowania progów zwalniających jest wymuszenie czynnej reakcji kierującego, który zmniejsza prędkość jazdy, aby nie uszkodzić pojazdu.

Separatory drogowe służą:

1. mechanicznemu oddzieleniu pasów jezdni,

2. wyznaczaniu krańców drogi,

3. określaniu kierunku ruchu drogowego,

4. oznaczeniu pasów wyłączonych z ruchu.

Charakterystyczne barwy separatorów drogowych żółty oraz czerwony, mają na celu zwiększenie widoczności na drodze.

Separatory drogowe znacząco wpływają na bezpieczeństwo kierujących oraz pieszych, ograniczając ryzyko opuszczenia lub zmiany pasa ruchu w niedozwolonych punktach. Separatory parkingowe ułatwiają kierowcom parkowanie, odgradzając tył lub przód samochodu od potencjalnego uderzenia w ścianę, słupek lub bramę.

Progi zwalniające i separatory drogowe w świetle prawa

Stosowanie i montaż progów zwalniających i separatorów drogowych, jak wszystkich urządzeń BRD, jest regulowany prawnie.

Stosowanie separatorów drogowych do 2003 roku nie było uregulowane prawnie. Jednak w załączniku nr 4 “Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181) zostały określone warunki użycia progów zwalniających i separatorów drogowych.

Zapis ten stanowi, że separatory mogą być stosowane jako tymczasowe i stałe urządzenia bezpieczeństwa.

Dopuszcza się również stosowanie separatorów barwy białej, w celu wyznaczenia pasa ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej. W przypadku progów zwalniających, określona została maksymalna wysokość progów, która nie powinna przekraczać 0,1 metra – jako wysokości bezpiecznej do przejazdu pojazdów.

Rodzaje progów zwalniających i separatorów

Istnieją 3 rodzaje progów zwalniających stosowanych powszechnie na drogach publicznych w Polsce:

Progi płytowe, składające się z niedużych segmentów, łatwych do dopasowania do nietypowych warunków powierzchni. Często stosowane jako podwyższenie przejścia dla pieszych.

Progi listwowe wykonane w formie stałej lub przerywanej listwy, o niskiej lub średniej stromości, to najczęściej spotykany rodzaj progów, wymuszający znaczne zmniejszenie prędkości.

Progi wyspowe wykonane na kształt wysp, w formie pojedynczej lub łączonej, o szerokości dobranej, dzięki czemu pojazdy komunikacji miejskiej mogą bezproblemowo przejechać przez próg, bez narażania pasażerów na nagłe hamowanie.

Wśród separatorów drogowych można wyróżnić 2 główne rodzaje.

Separatory punktowe służą do rozdzielania pasów o przeciwnych kierunkach ruchu. Znajdują również zastosowanie w tymczasowych robotach drogowych.

Separatory liniowe pozwalają w sposób łatwy i widoczny wskazać zmiany w ruchu i przekierowań, aby zapewnić płynny i bezpieczny ruch drogowy.

Montaż i oznakowanie progów zwalniających i separatorów drogowych

Decyzję o ustawieniu progów zwalniających i separatorów drogowych podejmuje starosta – w przypadku dróg powiatowych i gminnych oraz prezydent miasta – w przypadku dróg publicznych w miastach powiatowych. To właśnie do nich należy kierować odpowiednie wnioski.

Progi i separatory mogą być montowane na asfalcie, kostce brukowej, betonie – ważne jest, aby powierzchnia montażu była płaska i umożliwiała przyleganie urządzenia do gruntu.
Prawidłowy montaż urządzeń BRD pozwoli w pełni wykorzystać ich możliwości, jednocześnie zapewniając trwałość i wytrzymałość całej konstrukcji.

Dlatego w tej kwestii warto zaufać firmie z doświadczeniem – takiej jak TDC. Ponad 25 lat na rynku w przypadku TDC idzie w parze z najlepszymi opiniami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – już dziś!

 

Udostępnij: