Kategorie Oferta TDC a Polskie Normy
Ochrona przeciwpożarowa w Twoim obiekcie – gaśnice i hydranty

Wyposażenie obiektów w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy to podstawa. Obowiązek ten leży po stronie właściciela lub zarządcy budynku dlatego jest to niezwykle ważne, abyś zadbał o odpowiednie zaopatrzenie swojego obiektu. Przepisy te reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719).

Postanowienia zawarte w obu dokumentach różnią się w zależności od rodzaju nieruchomości. Klasyfikacja przeciwpożarowa wyróżnia zaś obiekty należące do kategorii zagrożenia ludzi (ZL), budynki produkcyjno-magazynowe (PM) oraz inwentarskie (IN). Wymienione typy budowli  łączą gaśnice i hydranty, które powinny znaleźć się we wszystkich tych miejscach.
Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe Oferta TDC a Polskie Normy Urządzenia BRD Znaki bezpieczeństwa - kategorie
Urządzenia BRD – czym są, jakie normy muszą spełniać, jak je stosować?

BRD, czyli urządzenia bezpieczeństwa drogowego, ostrzegają uczestników ruchu drogowego o nagłych sytuacjach występujących na drodze. Bezpośredni cel stosowania urządzeń BRD jest jednak inny – chronią one zdrowie, życie i mienie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to zarówno sytuacji niespodziewanych (wypadków), tymczasowych zmian w pikietażu drogi (robót drogowych), jak również kierowania ruchem drogowym.

Zobacz

Kategorie Oferta TDC a Polskie Normy
Pierwsza pomoc w zakładzie pracy – wyposażenie i oznaczenie punktów

Kodeks pracy w sposób szczególny podkreśla obowiązek przestrzegania zasad BHP przez pracowników. Wiąże się z tym również dodatkowy obowiązek nakładany na pracodawcę – jest to zapewnienie możliwości pracy w higienicznych i bezpiecznych warunkach bez względu na charakter działalności.

Przygotowanie, wyposażenie i oznaczenie punktów pierwszej pomocy jest częścią przygotowania bezpiecznego środowiska pracy – a także podstawą stworzenia systemów pierwszej pomocy.

Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe Oferta TDC a Polskie Normy
Progi zwalniające i separatory drogowe od TDC

Co warto wiedzieć o urządzeniach BRD?

Urządzenia BRD służą zwiększaniu bezpieczeństwa drogowego, poprzez ochronę życia i zdrowia uczestników ruchu oraz ich mienia w ograniczonym zakresie. Na drodze oraz w jej sąsiedztwie stosować można urządzenia BRD dopuszczone do ogólnego zastosowania, spełniające normy poparte atestami i/lub certyfikatami.

Zobacz

Kategorie Najnowsze Ustawy Oferta TDC a Polskie Normy
Numer alarmowy 998 – przyłączenie do centrów powiadamiania ratunkowego jako efekt nowelizacji ustawy

Na przełomie września i października weszły nowe zmiany związane z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego.

Zobacz

Kategorie Oferta TDC a Polskie Normy
Instrukcje BHP od TDC

Instrukcje BHP wskazują zbiór zasad – nakazów i zakazów–obowiązujących w zakładzie lub przy konkretnym stanowisku pracy. Rozpoczęcie działań przez pracownika na danym stanowisku jest równoznaczne z akceptacją wewnątrzzakładowego regulaminu BHP. Zobacz

Kategorie Oferta TDC a Polskie Normy Znaki bezpieczeństwa - kategorie
Segregacja odpadów medycznych – oznakowanie a bezpieczeństwo pracowników

Odpadami medycznymi nazywamy przedmioty i elementy powstałe w wyniku świadczenia usług związanych ze zdrowiem. W odróżnieniu od odpadów komunalnych, nieczystości związane z systemem zdrowia stanowią potencjalne zagrożenie. Ne tylko dla zdrowia, ale również życia ludzi mających z nimi styczność. Szczególnie narażone są osoby odbierające odpady medyczne z jednostek leczniczych. Zakłucie igłami czy innym sprzętem medycznym, działanie szkodliwych substancji czy ryzyko zakaźne, związane z dostępem do materiału biologicznego mogą stać się powodem narażenia zdrowia pracowników placówek medycznych, pracujących przy odpadach. Zobacz

Kategorie Oferta TDC a Polskie Normy Znaki bezpieczeństwa - kategorie
Co musisz wiedzieć o znakach ewakuacyjnych? Rozmieszczenie i specyfikacja.

Znaki ewakuacyjne są niezbędne do zachowania bezpieczeństwa w każdym miejscu, gdzie gromadzi się znaczna ilość ludzi. Takimi przestrzeniami są oczywiście zakłady pracy, urzędy, biura, placówki zdrowia i oświaty czy centra handlowe oraz inne lokale usługowe. Ze względu na ważną rolę oznakowania ewakuacyjnego oraz konieczność umieszczania go w wymienionych miejscach omawiamy dla Was najważniejsze informacje dotyczące tego specyficznego rodzaju oznakowania. Jakie, jak i gdzie je umieszczać? Zobacz

Kategorie Najnowsze Ustawy Oferta TDC a Polskie Normy Znaki bezpieczeństwa - kategorie
Koronawirus: środki bezpieczeństwa i oznakowanie

Jednym z najbardziej aktualnych tematów, który dotyczy dosłownie każdego z nas, jest pandemia koronawirusa. Przede wszystkim powinno zależeć nam na tym, aby uchronić siebie, swoich bliskich, ale także otaczających nas ludzi przed zarażeniem COVID – 19. W jaki sposób to robić? Przestrzegając zasad higieny, dostosowując się do ogólnych zakazów i obostrzeń oraz stosując szczególne środki ostrożności. Takie jak maski ochronne, przyłbice czy specjalne oznakowanie w miejscach pracy. Zobacz

Kategorie O firmie TDC / Nowości firmowe Oferta TDC a Polskie Normy Znaki bezpieczeństwa - kategorie
Jak chronić pracowników przed koronawirusem

#Zostańwdomu – hasło to jest aktualnie ważne dla każdego z nas. Co jednak w sytuacji, gdy praca, jaką się wykonuje, nie powala na pozostanie w mieszkaniu? W jaki sposób można chronić swoich pracowników przed koronawirusem i przyczynić się do zmniejszenia liczby zakażonych? Odpowiedź to: dbanie o higienę, dezynfekcja i stosowanie się do oznakowania oraz instrukcji, dostępnych w zakładach pracy. Zobacz