Filtrowanie :

legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Droga z pierwszeństwem

  • SFD-1

Teraz już od:

94.39 zł

do koszyka

Koniec autostrady

  • SFD-10

Teraz już od:

98.26 zł

do koszyka

Początek pasa ruchu dla autobusów

  • SFD-11

Teraz już od:

98.26 zł

do koszyka

Pas ruchu dla autobusów

  • SFD-12

Teraz już od:

98.26 zł

do koszyka

Początek pasa ruchu powolnego

  • SFD-13

Teraz już od:

98.26 zł

do koszyka

Początek pasa ruchu

  • SFD-13a

Teraz już od:

98.26 zł

do koszyka

Koniec pasa ruchu powolnego

  • SFD-14

Teraz już od:

98.26 zł

do koszyka

Przystanek autobusowy

  • SFD-15

Teraz już od:

98.26 zł

do koszyka

Przystanek trolejbusowy

  • SFD-16

Teraz już od:

98.26 zł

do koszyka

Przystanek tramwajowy

  • SFD-17