legenda

Objaśnienia formatów i skrótów

Formaty (cm):Podłoża:Rodzaje:
B- - Inny
b - stal
o - odblaskowy

Właściwości produktów - emblematy

Fotoluminescencyjny

Fotoluminescencyjny

Folia transparentna

Folia transparentna

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu pieszych

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Odporny na ścieranie w przypadku intensywnego ruchu maszyn i urządzeń ciężkich

Gąbka elastyczna

Gąbka elastyczna

Przestrzenny

Przestrzenny

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywą Rady 96/98/WE (MED) w sprawie wyposażenia statków i posiada europejski certyfikat uznania typu wyrobu MED.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Produkt jest zgodny z regulacjami IMO i ISO w sprawie znaków bezpieczeństwa na statki i posiada międzynarodowy certyfikat uznania tego wyrobu.

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP – PIB

 

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

 • SFT-1
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

100.95 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze

 • SFT-10
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

145.84 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca przeprawę promową

 • SFT-11
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

137.75 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni

 • SFT-12
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

232.53 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

 • SFT-13
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

199.24 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca miejsce częstych potrąceń pieszych

 • SFT-14
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

199.24 zł

do koszyka

Tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z poprzedzającymi pojazdami

 • SFT-14a
 • Szczegóły dotyczące dostępności, cen i wymiarów niniejszego wyrobu – Kontakt z Biurem Handlowym

Teraz już od:

199.24 zł

do koszyka