Budynki użyteczności publicznej każdego dnia gromadzą w swojej przestrzeni tysiące osób. To kategoria miejsc przeznaczonych m.in. dla administracji, obsługi bankowej, poczty, wymiaru sprawiedliwości, kultury,  opieki społecznej i socjalnej. Dlatego tak ważne jest, aby znalazły się w nich znaki ewakuacyjne. Staną się one drogowskazami, które w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia pozwolą ludziom zgromadzonym w budynku na szybkie opuszczenie go.

Budynki użyteczności publicznej: znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne koniecznie muszą znaleźć się w przestrzeniach gromadzących dużą ilość osób. Stanowią one niezbędne elementy podnoszenia bezpieczeństwa w budynkach. Pozwalają na szybką  ewakuację z obiektu.

Co ważne, tylko prawidłowe rozmieszczenie oznakowania ewakuacyjnego istotnie wpływa na bezpieczeństwo ludzi zgromadzonych w budynku użyteczności publicznej. Zwiększa także ich poczucie pewności co do sposobu, w jaki mają zachowywać się w sytuacji zagrożenia. Dzięki znakom ewakuacyjnym w budynkach użyteczności publicznej w momencie ryzyka utraty życia lub zdrowia ludzie są świadomi tego, że szybko i bez problemu wydostaną się z budynku.

Bezpieczeństwo w budynkach użyteczności publicznej = znaki ewakuacyjne

Odpowiednie oznakowanie budynków, w których na co dzień przebywają np. pracownicy, regulują normy PN-92/N-01256/02 oraz PN-EN ISO 7010 . Zgodnie z nimi należy zrobić wszystko, aby ewakuacja z budynku była szybka i zapewniała jak największe bezpieczeństwo osób zgromadzonych w obiekcie zagrożonym lub objętym pożarem.

Znaki ewakuacyjne powinny być umieszczane w budynkach, gdzie są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne. Mają informować o sposobie opuszczenia budynku w sposób czytelny oraz jasny dla każdego.  Ich zadaniem jest przede wszystkim dostarczać niezbędnych informacji do ewakuacji.

Znaczenie oznakowania ewakuacyjnego w budynkach użyteczności publicznej jest ogromne, ponieważ to właśnie tam każdego dnia przebywa tysiące osób, których życie może być zagrożone w przypadku pojawienia się pożaru czy innej zagrażającej im sytuacji.

Udostępnij: