Szpitale i inne placówki opieki medycznej to miejsca, do których kierujemy się w przypadku zagrożenia zdrowia. Dlatego tak ważnym jest, aby w ich przestrzeni podnosić bezpieczeństwo pacjentów. Jednym z najskuteczniejszych sposobów okazuje się umieszczenie niezbędnych znaków bezpieczeństwa, wymaganych przez normy i regulowanych ustawowo.

Znaki bezpieczeństwa – szpitale oraz placówki medyczne

Bezpieczeństwo w placówkach medycznych to najwyższa wartość, a dbanie o dobro pacjenta staje się tu nadrzędnym celem. Warto zwrócić uwagę, iż na przyjazny odbiór i dobre samopoczucie ludzi w tego typu przestrzeniach wpływa nie tylko pozytywnie nastawiony personel, ale także przejrzyste oznakowanie poszczególnych miejsc.

Najważniejszymi elementami są także znaki bezpieczeństwa dla szpitali i placówek medycznych.

W myśl ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej placówki służby zdrowia stają się obiektami użyteczności publicznej o najwyższej kategorii zagrożenia ludzi.

Stąd też znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej muszą bezwzględnie znaleźć się w tego rodzaju przestrzeniach. Polskie normy, opiewające szpitale, to głównie:

  • PN-EN ISO 7010:2012
  • PN-EN ISO 7010:2012
  • PN-92-N-01256-02.

To właśnie egzekwowanie ich  pozwoli na odpowiednie przeprowadzenie ewakuacji.

Tablice informacyjne i piktogramy dla szpitali oraz placówek medycznych

Jednym z niezbędnych elementów, poza znakami bezpieczeństwa dla szpitali i placówek medycznych, są współczesne drogowskazy. Mamy na myśli tablice oraz piktogramy, informujące pacjentów o tym, gdzie znajdują się poszczególne miejsca, takie jak wyjście, WC czy gabinety.

W znacznym stopniu ułatwiają one poruszaniem się po przestrzeni wszystkim ludziom, którzy znajdują się w placówkach. Dlatego też trzeba zadbać o odpowiednie umieszczenie ich w szpitalach czy przychodniach.

Warto wybrać znaki bezpieczeństwa dla szpitali i placówek medycznych najwyższej jakości – czyli takie, jakie oferuje TDC.

Udostępnij: