Odpowiednie oznakowanie miejsca pracy to podstawa. Hale produkcyjne – ze względu na swój rozmiar – stawiają przed nami niemałe wzywanie. Najczęściej zatrudnia się w nich setki, a nawet tysiące pracowników. W takiej sytuacji priorytetem staje się zadbanie o ich bezpieczeństwo. Dzięki odpowiedniemu oznakowaniu, a zwłaszcza znakom bezpieczeństwa, jesteśmy w stanie ograniczyć zagrożenia, wiążące się z tak wymagającym środowiskiem pracy, jakim są hale produkcyjne. 

Znaki bezpieczeństwa, a hala produkcyjna

Przepisy dotyczące oznakowania tego typu środowiska określa obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650). 

Znaki bezpieczeństwa na halach produkcyjnych – charakterystyka?

Polskie prawo określa jasno: znaki bezpieczeństwa muszą być widoczne. Duża przestrzeń, jaką jest hala produkcyjna, wymaga odpowiedniego oznakowania, a także właściwego rozmieszczenia go. 

Znaczenie ma nie tylko format znaków, ale również ich oświetlenie i przemyślane umiejscowienie.

Oznakowanie w hali produkcyjnej powinny być dużych rozmiarów oraz znajdować się na wysokości wzroku. Ważne jest także, aby były widoczne z każdej strony danej strefy – przestrzegają przecież przed niebezpieczeństwem. Należy także pamiętać, aby nie skupiać wielu oznaczeń w jednym miejscu. Staną się wtedy niewidoczne.

Bardzo ważny jest także materiał, z jakiego są wykonane oznaczenia. Ze względu na trudne warunki pracy ich powierzchnia musi być odporna na czynniki zewnętrzne, takie jak uszkodzenia mechaniczne czy szkodliwe działanie chemikaliów.

Uwaga: jeśli w zakładzie zatrudniamy pracowników z zagranicy, musimy pamiętać o oznaczeniach dwujęzycznych.

W drugiej części artykułu opiszemy rodzaje znaków bezpieczeństwa dedykowane do tego typu środowiska pracy. Wyszczególnimy także ich kategorie i zastosowanie w halach produkcyjnych.

 

Udostępnij: