Oznakowanie chemiczne jest konieczne w miejscach, gdzie trzeba szczególnie dbać o ochronę osób, a także środowiska przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Musi znaleźć się ono zarówno na przedmiotach, jak również w miejscach, gdzie używa się niebezpiecznych środków chemicznych, a więc na przykład w laboratoriach i zakładach pracy.

Oznakowanie substancji chemicznych: kiedy i jak je umieszczać

Obowiązek oznaczenia substancji chemicznych nakładają normy europejskie oraz polskie (Dz. U. UE L 353/2 rok 2008).

Jak interpretuje się niebezpieczne materiały? Są to substancje, których właściwości chemiczne, fizyczne lub biologiczne stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia. Konsekwencją kontaktu z nimi mogą być m.in. nowotwory czy długotrwałe uszkodzenia organizmu.

Ponadto mogą być one niezwykle szkodliwe w zetknięciu ze środowiskiem, ponieważ powodują jego trwałe i często nieodwracalne wyniszczenie.

Niebezpieczne środki wymagają odpowiedniego oznakowania, zgodnego z przyjętymi normami. Pozwala ono ustrzec użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami.

Należy pamiętać, że za umieszczenie znaków ostrzegawczych substancji niebezpiecznych na opakowaniach  odpowiedzialny jest dostawca – producent, importer lub dystrybutor wprowadzający substancję do obrotu.

Systemy GHS i CPL oraz klasy zagrożeń chemicznych

Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) to oznakowanie (oznaczenia oraz piktogramy), które obowiązują w Unii Europejskiej od 2009 r. Przyjęcie GHS przez Unię nastąpiło wraz z wydaniem rozporządzenia CLP (ang. Classification, Labelling and Packaging) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych.

GHS ujednolica kryteria klasyfikacji chemikaliów. Oto wyróżnione klasy zagrożeń:

  • fizyczne – w tej kategorii zawarte są między innymi materiały wybuchowe czy gazy łatwopalne.
  • zdrowia – czyli głównie chemikalia cechujące się m.in. ostrą toksycznością, żrącym działaniem na skórę, uczulającym działaniem na drogi oddechowe
  • środowiska.

Znaki chemiczne i tablice CLP – charakterystyka

Ostrzeżenie o niebezpiecznych substancjach komunikowane jest najlepiej za pomocą tablic chemicznych CLP.

Czym charakteryzują się one? Stanowią układy graficzne, składające się ze znaku – w kształcie kwadratu ustawionego na wierzchołku – i innych elementów graficznych, które przekazują czytelne i konkretne informacje o zagrożeniu. Znaki te zawierają czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Oznakowanie substancji chemicznych CLP produkowane przez TDC to produkty wysokiej jakości. Odpowiadają one piktogramom systemu GHS i CLP.

Produkujemy je zarówno w formie pojedynczych znaków, jak również jako oznakowanie z opisem zagrożenia, zbiorcze tablice lub etykiety zawierające kilka symboli i opisy zagrożeń.

Oznakowania substancji chemicznych produkcji TDC:

Co ważne, znaki ostrzegawcze środków chemicznych mogą być wykonane ze sztywnej płyty PCV lub też folii samoprzylepnej w kilku rozmiarach. Wysoka jakość naszych znaków zapewnia ich długą użyteczność, a więc trwałość i doskonałą widoczność.

 

Udostępnij: