Instrukcje BHP wskazują zbiór zasad – nakazów i zakazów–obowiązujących w zakładzie lub przy konkretnym stanowisku pracy. Rozpoczęcie działań przez pracownika na danym stanowisku jest równoznaczne z akceptacją wewnątrzzakładowego regulaminu BHP.

Instrukcje BHP – aspekty prawne

Obowiązek udostępnienia instrukcji BHP nakłada na pracodawcę Kodeks Pracy–zgodnie z art. 237 § 2 „Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy”.

Zgodnie z § 41 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy, instrukcja powinna zawierać określone elementy, takie jak:

  • czynności, które należy podjąć przed rozpoczęciem pracy,
  • zasady i sposoby, które umożliwiające bezpieczne wykonywanie jej
  • czynności obowiązujące po zakończeniu pracy
  • zasady postępowania na wypadek sytuacji awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia i/lub zdrowia pracowników

Materiały powinny być umieszczone w miejscach ogólnodostępnych dla pracownika, co również regulują zapisy z Kodeksu Pracy.

Kto sporządza instrukcje?

Przygotowanie instrukcji BHP leży po stronie pracodawcy. W wielu zakładach ich tworzeniem zajmują się wskazani specjaliści–należy pamiętać, że ich praca powinna opierać się wyłącznie na opiniowaniu gotowych instrukcji (§ 2 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy).

Co ważne, Kodeksu Pracy nie wskazuje jednoznacznie, że pracodawca ma obowiązek sporządzić instrukcję w pełni samodzielnie – dlatego może zlecić to zadanie innym podmiotom.

Instrukcje BHP – cel i zawartość

Głównym celem umieszczania instrukcji BHP w zakładach jest określenie wewnętrznych zasad postępowania na miejscu pracy. Oznacza to, że odnoszą się do wszystkich czynności wykonywanych w zakładzie, które mogą się wiązać z utratą zdrowia i życia.

Istotną częścią treści instrukcji BHP jest również zawarcie informacji na temat odpowiedniej obsługi maszyn i urządzeń technicznych, metody postępowania z substancjami potencjalnie niebezpiecznymi, czy metodyka udzielania pierwszej pomocy.

Jednak bez względu na rodzaj działalności firmy, instrukcje powinny wyczerpać temat, ujmując pełen opis każdej pojedynczej czynności, która ma zapewnić bezpieczeństwo na stanowiskach pracy.

Rodzaje instrukcji BHP

Treść instrukcji zależna jest od działalności zakładu, jak również stanowiska pracy.

  • Instrukcje BHP ogólne – dotyczące wszystkich pracowników, określające ogólny regulamin działania w firmie.
  • Instrukcje stanowiskowe–specjalistyczne instrukcje, zawierające informacje BHP dotyczące poszczególnych stanowiska, zasad korzystania z maszyn.
  • Instrukcje na wypadek awarii – określające zasady działania podczas sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu pracowników.
  • Instrukcje medyczne BHP – opisujące działania, które należy podjąć w celu ratowania zdrowia i życia.

Pracodawco, pamiętaj, że na Tobie spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników. Wybierz instrukcje od TDC – firmy o wieloletnim doświadczeniu, oferującej instrukcje pełne, skrócone – a również w różnych wersjach językowych!

Udostępnij: