Znaki ewakuacyjne są niezbędne do zachowania bezpieczeństwa w każdym miejscu, gdzie gromadzi się znaczna ilość ludzi. Takimi przestrzeniami są oczywiście zakłady pracy, urzędy, biura, placówki zdrowia i oświaty czy centra handlowe oraz inne lokale usługowe. Ze względu na ważną rolę oznakowania ewakuacyjnego oraz konieczność umieszczania go w wymienionych miejscach omawiamy dla Was najważniejsze informacje dotyczące tego specyficznego rodzaju oznakowania. Jakie, jak i gdzie je umieszczać?

Znaki ewakuacyjne: do czego służą?

Zacznijmy od tego, czym jest znak ewakuacyjny? Jego rolą jest informowanie osób, znajdujących się w danej przestrzeni, o właściwym kierunku drogi do wyjścia.

Żeby takie oznakowanie mogło spełniać swoją rolę, musi być:

  • jednoznaczne, jasne oraz szybkie w odczytaniu
  • rozmieszczone tak, aby użytkownicy je odczytywali je w prosty i poprawny sposób
  • co najważniejsze – stosowane według obowiązujących wymagań.

ZAPAMIĘTAJ: Znaki ewakuacyjne rozmieszczamy tak, żeby można było dostrzec je z dowolnego miejsca ewakuacji. Mają wskazywać najkrótszą drogę ucieczki do miejsca bezpiecznego, a więc na zewnątrz budynku.

Wymiary i rozmieszczenie oznakowania ewakuacyjnego

Rodzaj znakowania dobiera się po analizie wskazanego obiektu, liczby osób, które zwykle w nim przebywają oraz stopnia niebezpieczeństwa.

Co z wymiarami znaków ewakuacyjnych? Zgodnie z Polską Normą

  • przy odległości do 20 m wysokość liter WYJŚCIE to 50 mm | szerokość znaku 200 mm,
  • przy odległości powyżej 20 do 30 m wysokość znaków musi mieć wartość 75 mm | szerokość oznakowania powinna być równa 300 mm,
  • w kwestii odległości powyżej 30 do 40 m kolejno: 100 mm dla liter | 400 mm dla szerokości znaku.

Wymaganą szerokość innych znaków oblicza się z kolei dzięki wzorowi:

H = I / z

Z=100 dla znaków oświetlonych od strony powierzchni czołowej i Z=200 dla znaków oświetlonych od tyłu (światłem przechodzącym).

Większy wymiar oznakowania prostokątnego zgodnie z Polską Normą :

równy 2 h (z wyjątkiem strzałki długiej – 3 h).

Podświetlane znaki ewakuacyjne: to również jest ważne!

Znaki ewakuacyjne podświetlane: zgodnie z Polską Normą, gdy stosowane są zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi w pomieszczeniach użytkowanych przy zgaszonym oświetleniu podstawowym, muszą posiadać taką samą grafikę oraz zastosowanie, jak znaki ewakuacyjne niepodświetlane.

Podświetlanie znaku można realizować od strony powierzchni czołowej oraz od tyłu.

Co ze znakiem podświetlanym od tyłu? Może mieć on wymiary dwukrotnie mniejsze od wymaganych dla umieszczonego w tym samym miejscu znaku podświetlonego od strony powierzchni czołowej.

Pamiętaj! Wykorzystywanie znaków fotoluminescencyjnych, które są specjalnością TDC, staje się dodatkowym zabezpieczeniem w sytuacji awaryjnej, gdy zabraknie podświetlenia podstawowego! Warto więc wykorzystywać właśnie taki rodzaj oznakowania, ponieważ wpływa on na poprawę bezpieczeństwa osób, przebywających w budynku.

Chcesz wiedzieć więcej na temat rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych czy drogach przeciwpożarowych? Z pomocą przychodzimy my – a zwłaszcza stworzone opracowanie. Top Design Chwaszczyno udostępnia Ci ogromną dawkę wiedzy na temat oznakowania: https://www.znaki-tdc.com/aktualnosci/oznakowania-bezpieczenstwa-zasady-rozmieszczania-wydanie-20182019-ln188.html

Koniecznie sprawdź nasze opracowanie!

Udostępnij: